Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103592978 ЕТ „2002-Константин Димитров”
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр Варна, ул Младежка № 32, бл.32, вх. Е ет.1, ап.
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца BG161PO001-1.1.01-0007-C0001
Обновяване и преоборудване на образователната инфраструктура на територията на Община Аксаково BG161PO001-1.1.01-0020-C0001
Реконструкция и обновяване на Художествена галерия «Професор Илия Петров» и къща-музей «Анани Явашов» в град Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие BG161PO001-1.1.01-0011-C0001
Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия BG161PO001-3.3.01-0003-C0001
КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ BG161PO001-3.3.01-0004-C0001
„За прозрачни и открити областни и общински администрации” BG051PO002-1.2.04-0002-C0001
Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища BG161PO001-1.1.01-0048-C0001
,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0033-C0001
Обновена и модернизирана образователната инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0035-C0001
Обновена и модернизирана социална инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0060-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с увреждания в гр. Разград и с. Просторно, община Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво местно развитие. BG161PO001-1.1.01-0244-C0001
Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали BG161PO001-1.1.01-0192-C0001
"РЪКА ЗА РЪКА ДЕЦАТА ПРОМЕНЯТ СВЕТА" BG051PO001-4.2.03-0295-C0001
„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица” BG161PO001-1.1.01-0145-C0001
Обособяване на социален център в сградата на ПГ “Яне Сандански” BG161PO001-1.1.01-0144-C0001
“Инвестираме в нашите деца” BG161PO001-1.1.01-0110-C0001
Професионална техническа гимназия (ПТГ) „Д-р Никола Василиади” – Габрово BG161PO001-1.1.02-0012-C0001
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново BG161PO001-3.1.02-0095-C0001
"Аз, градът" Фестивал за съвременна градска култура BG161PO001-1.1.10-0015-C0001
Завръщане в Бургас- минало, настояще и бъдеще BG161PO001-1.1.10-0032-C0001
Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово BG051PO001-4.1.04-0104-C0001
Реставрация, консервация и социализация на късно античен град "Никополис ад Нестум" BG161PO001-3.1.03-0010-C0001
"Създаване на социално предприятие за обществено хранане в община Аксаково" BG051PO001-5.1.02-0034-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз