Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ATATU44590705 Обединение „АТС Консултанти България”
Седалище Държава: Австрия (Austria) Виена, ул. „Зейлерщете” № 7/4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг BG161PO001-3.3.01-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз