Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175330657 "Юропроджектс пойнт" ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, п.к. 1421, област София, община Столична, район Лозенец, ул. „Цветна градина” № 39, ап. 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг BG161PO001-3.3.01-0002-C0001
Модерна и ефективна администрация в община Две могили BG051PO002-3.1.02-0049-C0001
Община Попово - модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.02-0155-C0001
"Интегрален център за лечение на тумори и травми" BG161PO003-2.1.07-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз