Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104678768 "ДАБЪЛ Д" ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул. БЯЛА БОНА 15 вх.А ет.4 ап.10
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Система за управление на качеството в Дабъл Д ЕООД 01.06.2011 37 897 28 423 9 850 28 423 12,00 Приключен
„Внедряване на система за финансово-икономическа диагностика на бизнеса в реално време” 21.12.2013 98 102 88 292 18 916 88 292 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на с.Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води BG161PO005-1.0.01-0169-C0001
Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на гр.Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води BG161PO005-1.0.01-0170-C0001
“Партньорство за развитие” BG051PO002-1.4.02-0001-C0001
Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплесс "Ректорат" на Софийски университет "Св. Климент Охридски" BG161PO001-1.1.07-0024-C0001
Организация на уличното движение и подобряване на физическата среда за устойчиво и интегрирано развитие на град Плевен BG161PO001-1.4.05-0029-C0001
Създаване и популяризира-не на културно-историчес-кия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина” BG161PO001-3.1.02-0083-C0001
Почистване на речното корито на р. Струма и изграждане на защитни съоръжения - крайбрежни стени по десния бряг за предпазване от ерозия и наводнения BG161PO001-4.1.04-0080-C0001
Енергоефективни мерки в ОУ "Академик Михаил Димитров" и ОУ "Христо Ботев", община Чупрене BG161PO001-4.1.03-0004-C0001
Създаване на биоразградими опаковъчни материали на основата на полилактиди и техни съполимери BG161PO003-1.1.05-0041-C0001
Повишаване на компетенциите и административния капацитет на служителите на община Съединение BG051PO002-2.2.08-0149-C0001
Общинска администрация Никопол – “ЗА” ефективна структура и управление BG051PO002-1.1.07-0051-C0001
Политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол BG051PO002-1.3.07-0105-C0001
"Община Симитли – политики за устойчиво развитие " BG051PO002-1.3.07-0185-C0001
Внедряване на иновативна система предоставяща Облачни услуги (Cloud services) чрез Уеб портал за Управление на човешките ресурси и self-services (самообслужване) на служителите и мениджърите на предприятията BG161PO003-1.1.07-0321-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз