Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200395250 Инсигния
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул.Парижка комуна 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация BG051PO002-2.3.02-0481-C0001
Сертифициране на Темпус 2000 по стандарт ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.03-0048-C0001
Посредничество и електронни услуги - нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване BG051PO001-5.2.06-0252-C0001
Партньорство за по-добър живот BG051PO001-5.1.05-0002-C0001
Равни възможности, реализация, развитие BG051PO001-5.1.05-0008-C0001
Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес BG051PO001-7.0.07-0036-C0001
Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания BG051PO001-7.0.07-0142-C0001
"Създаване на магазин за хранителни стоки "Димитрия" ЕООД" BG051PO001-1.2.03-0384-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз