Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200946846 Фокус Системс
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Попова шапка 42, ет.1М, ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Градация на фирма чрез покриване на международно признати стандарти за качество" BG161PO003-2.1.03-0322-C0001
Управление на качеството и околната среда в Актив-София ООД BG161PO003-2.1.08-0233-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 и закупуване на ДМА – GPS приемници, роботизирана тотална станция BG161PO003-2.1.08-0251-C0001
Разработване,внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството,съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 и закупуване на дълготрайни материални активи-оборудване BG161PO003-2.1.08-0036-C0001
Управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 в МБАЛ "Дева Мария" BG161PO003-2.1.08-0042-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 14001:2005 и закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи. BG161PO003-2.1.08-0130-C0001
Качествено и екосъобразно производство на мебели BG161PO003-2.1.08-0486-C0001
Внедряване на ERP система в акредитиран орган за контрол BG161PO003-2.1.12-1048-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001 BG161PO003-2.1.12-0123-C0001
"Нека се трудим здравословно" BG051PO001-2.3.02-0228-C0001
Технологична модернизация в "Интерконсулт България" ООД BG161PO003-2.1.13-0205-C0001
Подобряване на условията на труд в "Трансвагон" АД BG051PO001-2.3.02-0310-C0001
Подобряване на условията на труд в СД ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ BG051PO001-2.3.02-0048-C0001
Подобряване условията на труд в УВЕКС ЕООД BG051PO001-2.3.02-0184-C0001
Подобряване на условията на труд в ЕТ Джевнер- Нермин Селим BG051PO001-2.3.02-0159-C0001
Подобряване на условията на труд в И+И 91 ООД BG051PO001-2.3.02-0043-C0001
акупуване на лични предпазни средства и внедряване на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 в Цветомания ЕООД за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд BG051PO001-2.3.02-0359-C0001
Подобряване на условията на труд в СВЕГО 99 ООД BG051PO001-2.3.02-0035-C0001
Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие BG051PO002-1.3.06-0008-C0001
"Здраве и безопасност при работа" BG051PO001-2.3.03-0061-C0001
"БЕЗОПАСНА И ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТА В "АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ СН" ООД" BG051PO001-2.3.03-0190-C0001
"Подобряване условията на труд в "БИПА" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1122-C0001
"Удоволствие от работата" BG051PO001-2.3.03-0743-C0001
"Подобряване на условията на труд в "САКСО БГ" ООД" BG051PO001-2.3.03-1111-C0001
"Подобряване на условията на труд във "В и К-СТЕНЕТО" ЕООД BG051PO001-2.3.03-1098-C0001
"Подобряване на условията на труд във "Видин Фарма" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0090-C0001
"Безопасен труд и безопасна работна среда в "РОЕ България ООД" BG051PO001-2.3.03-0827-C0001
Здравословни и безопасни условия на труд в Мак АД BG051PO001-2.3.03-1097-C0001
"Безопасен труд в производственото предприятие на "Примо Трейд" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0195-C0001
Нови възможности за предлагане на български информационни системи на световния пазар чрез развитие на клауд технологии. BG161PO003-2.4.02-0088-C0001
Повишаване на компетенциите и професионализма на служителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит” BG051PO002-2.2.17-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз