Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103557123 Гети Одит
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул.Топола, бл.15, ет.4, ап.10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Инвестиции и бизнес консултации за развитие на конкурентноспособнoстта на „Инжконсултпроект” ООД на пазара на проектантски услуги" BG161PO003-2.1.04-0124-C0001
Създаване на конкурентно предимство чрез постигане на ефективно управление на бизнес процесите във фирмата BG161PO003-2.1.03-0022-C0001
Утвърждаване, конкурентоспособност и просперитет чрез стандартизация BG161PO003-2.1.03-0046-C0001
Насърчаване на устойчивото развитие и конкурентните предимства на „Фреш Ап Лейбъл” ООД – внедряване на оборудване за модернизация на печатния процес. BG161PO003-2.1.06-0160-C0001
ИНЖКОНСУЛТ – модерна и конкурентноспособна компания. BG161PO003-2.1.08-0155-C0001
АСУС инвестира във вашата сигурност BG161PO003-2.1.08-0158-C0001
Внедряване на иновативен продукт в производството на „Пътища и мостове” ЕООД. BG161PO003-1.1.04-0026-C0001
Пътища и мостове ПРО – Български иновативен производител. BG161PO003-1.1.04-0027-C0001
Повишаване на безопасноста на работното място в " Техно-инвест" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0303-C0001
Инвестиции за намаляване на риска от биологични зарази BG051PO001-2.3.02-0308-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз