Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130521622 "РИТБУЛ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к Надежда 2, бл. 270,вх.А, ет.5, ап. 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на нови продукти с висока добавена стойност – нестандартни електротехнически прибори и подобряване качеството на настоящите продукти /електрически табла и цялостни решения за индустриална автоматизация/ чрез ново производствено оборудване и ERP система" BG161PO003-2.1.04-0491-C0001
Осигуряване на технологични възможности за производство на повече и по-сложни уникални сл. табла за тежки индустрии с отлично качество и цена BG161PO003-2.1.11-0095-C0001
Повишаване конкурентоспособноста на "СИМЛОДЖИК" ЕООД чрз инвестиции в съвременни технологии BG161PO003-2.1.11-0117-C0001
Технологична модернизация на "МИГ 23"ЕООД BG161PO003-2.1.11-0107-C0001
Повишаване конкурентоспособността на В И В-ИЗОМАТИК ООД чрез удостоверяване качеството на продуктите BG161PO003-2.1.12-0551-C0001
По-конкурентоспособни с енергоспестяващи мерки BG161PO003-2.3.02-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз