Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131219139 "ОРТО ДИЗАЙН" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ж.к."Младост" 3, бл.324, вх.а, ап.13
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Въвеждане на БДС EN ISO 9001-2008 в “Орто-дизайн” ЕООД 01.06.2011 29 740 22 305 7 538 22 305 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплесс "Ректорат" на Софийски университет "Св. Климент Охридски" BG161PO001-1.1.07-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз