Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101676527 "Одит-2005" ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ж.к. "Еленово", бл.61, ап.12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реализиране на инвестиционен проект ГПСОВ в гр. Вършец BG161PO005-1.0.02-0113-C0001
"Повишаване конкурентноспособността на „ЕТИКОМ” ООД, чрез разширяване и разнообразяване на производствената дейност" BG161PO003-2.1.04-0280-C0001
Повишаване качеството на образованието в община Вършец, чрез обновяване и модернизация на образователната инфраструктура BG161PO001-4.1.01-0102-C0001
Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р. Луда Мара в най-южната й част от моста на "Старата лимонадена фабрика" до границата на урбанизираната територия на гр. Петрич, община Петрич - първи етап BG161PO001-1.4.06-0043-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Блик 99“ ЕООД чрез инвестиране в иновативно оборудване BG161PO003-2.1.13-0046-C0001
Технологична модернизация на Ванико ООД – път към подобряване на пазарните позиции на фирмата BG161PO003-2.1.13-0517-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз