Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040798855 ЕТ "ХЕЕЛ - Венетка Енева"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Проф. Вайганд", бл. 17, вх. А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Повишаване на конкурентоспособността на „Баумит България” ЕООД посредством въвеждане на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.03-0143-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз