Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175114503 "ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София 1000, ул."Цар Асен" № 29, вх.А, ет.3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Евроконсултантс – качество и конкурентноспособност 14.06.2011 0 0 15 389 0 12,00 Прекратен
"Офис за технологичен трансфер Евроконсултантс ЕвроТехТранс" 29.08.2012 435 079 304 181 136 114 304 181 26,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на Община Бобов дол BG161PO001-4.2.01-0042-C0001
Интегрално планиране на туристически дестинации в Община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация BG161PO001-4.2.01-0092-C0001
Туризмът за насърчаване на междурегионалното сътрудничество BG161PO001-4.2.01-0103-C0001
Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел BG161PO001-4.2.01-0105-C0001
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
Споделяне на успешни европейски практики при планиране и управление на градовете за устойчиво развитие на община Генерал Тошево BG161PO001-4.2.01-0104-C0001
Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - град Видин BG161PO001-1.4.07-0017-C0001
Трансфер на иновативни техники за развитието и управлението на човешките ресурси в малкия бизнес BG051PO001-7.0.01-0102-C0001
Закупуване на пещ за фюзинг от Перник Студио Аутлет BG161PO003-2.1.13-0231-C0001
Обмен на опит и добри практики в провеждането на информационни кампании за разделното събиране и третиране на отпадъци - ЕкоТрейн BG051PO001-7.0.07-0192-C0001
„Знания за предприемачество” BG051PO001-7.0.07-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз