Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123503218 "АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1164 София гр.София 1164, ул."Проф.Хараламби Тачев" № 16
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Високо качество на продукта и сигурност на информацията – фактор за устойчиво развитие в сферата на информационните технологии 01.06.2011 150 008 112 506 41 685 112 506 12,00 Приключен
„Увеличаване на производствената ефективност на „Айсиджен Корпорейшън“ ООД чрез внедряване на иновативен управленски процес“ 21.12.2013 1 315 090 920 581 395 530 920 452 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавната агенция по горите /ДАГ/ BG051PO002-1.2.04-0001-C0001
„За прозрачни и открити областни и общински администрации” BG051PO002-1.2.04-0002-C0001
Оптимизиране на процесите и интегриране на административните услуги в община Полски Тръмбеш BG051PO002-3.1.02-0043-C0001
Община Стамболово - администрация с лице към гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.02-0161-C0001
"Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" BG051PO002-3.1.02-0157-C0001
"Модернизиране на системата за предоставяне на услуги" BG051PO001-6.1.03-0003-C0001
"Популяризиране на предимствата за инвестиране в България" BG161PO003-4.1.01-0001-C0001
Развитие и утвържадаване на положителния имидж на Оперативна програма 'Регионално развитие" 2007-2013 г. BG161PO001-5.3.01-0040-C0001
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Разработване и изпълнение на политики в община Сунгурларе, чрез анализ и ефективен диалог BG051PO002-1.3.04-0025-C0001
Въвеждане на специализирана система за управление на работата с клиенти като фактор за устойчиво развитие на „ЙЕЛОУ 333” АД BG161PO003-2.1.12-0749-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на система за управление на работата с клиенти в ИНТЕГРАЛ УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ООД BG161PO003-2.1.12-0564-C0001
Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет - Пловдив BG051PO001-4.3.04-0032-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” BG051PO001-4.3.04-0061-C0001
Повишаване ефективността на работата на Софийски градски съд BG051PO002-1.5.04-0001-C0001
Подобряване на ефективносттаи ефикасността на администрацията в Община Хасково BG051PO002-1.1.04-0035-C0001
Разработване и апробиране на електронните форми на дистанционно обучение в Минно – геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София и внедряване на Единна университетска система за дистанционно обучение BG051PO001-4.3.04-0041-C0001
Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив BG051PO001-3.1.08-0012-C0001
Усъвършенстване системата за управление на Аграрен университет - Пловдив - гаранция за качество и конкурентноспособност BG051PO001-3.1.08-0028-C0001
Повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Република България BG051PO002-2.2.10-0003-C0001
Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП BG051PO002-3.2.04-0002-C0001
Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на данни за подземни богатства, издадени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив BG051PO002-3.2.04-0018-C0001
Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост BG051PO002-3.2.06-0008-C0001
Предоставяне на услуги в подкрепа на бизнеса чрез изграждане на информационн-комуникационна система на ИАЛВ BG051PO002-3.2.06-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз