Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121354081 "ЗФ ЗДРАВЕ" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1202 София ГР.СОФИЯ 1202, БУЛ.МАРИЯ ЛУИЗА No 92
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията и безопасността на труда в "МБАЛ-Първомай" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0076-C0001
Помощ и подкрепа BG051PO001-5.1.04-0031-C0001
„ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ДИМИТРОВГРАД” BG051PO001-5.1.04-0117-C0001
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград BG051PO001-5.2.12-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз