Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121313841 "Одит Консулт - Б" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. "Симеоново", ул."Падината" № 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентоспособността на „Начев” ЕООД, чрез покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.03-0052-C0001
Мерки за енергийна ефективност в СОУ " Желязко Терпешев", гр.Любимец BG161PO001-4.1.03-0093-C0001
Устойчиво развитие на село Малко Градище, Община Любимец чрез ограничаване на риска от наводнения" BG161PO001-4.1.04-0077-C0001
"Въвеждане на международни стандарти в Елсистем Инженеринг ООД. BG161PO003-2.1.08-0563-C0001
“Повишаване на конкурентоспособността на “ЕКОС МЕДИКА” ООД чрез покриване на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.08-0320-C0001
Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на Европейския съюз BG051PO002-2.2.05-0001-C0001
Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции BG051PO002-3.2.03-0004-C0001
"Хемус" ООД с нови по-добри и безопасни условия на труд" BG051PO001-2.3.03-0520-C0001
Повишаване конкурентоспособността и ефективността на Гама Пласт БГ ООД на европейски и световни пазари чрез инвестиции за внедряване на иновативна пластмасова каса палет BG161PO003-1.1.07-0163-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз