Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 814220142 "АВИ - Дизайн" ООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул."Вела Благоева" № 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Георги Измирлиев” BG161PO001-1.1.01-0002-C0001
Нови пазари и устойчиво развитие за „ХМИ” BG161PO003-2.1.04-0780-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Начев” ЕООД, чрез покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.03-0052-C0001
„Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица - І етап” BG161PO001-1.4.02-0041-C0001
„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица” BG161PO001-1.1.01-0145-C0001
„Иновативни форми на социални услуги за интеграция и реинтеграция на младежи и лица от уязвими социални групи – психологическо подпомагане и електронно включване” BG051PO001-5.2.06-0187-C0001
Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи в Община Стражица BG051PO001-5.2.07-0172-C0001
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново BG161PO001-3.1.02-0095-C0001
Закупуване на производствена линия за SMT монтаж на елктронни компоненти. BG161PO003-2.1.06-0400-C0001
Повишаване на ефективността и информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0055-C0001
Инвестиции за конкурентноспособност BG161PO003-2.1.11-0146-C0001
Изпълнение на дейности по укрепване на речните брегове и дъно на река Голяма река в регулацията на гр. Стражица и дейности по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски Сеновец BG161PO001-4.1.04-0005-C0001
"Такси Хермес" BG051PO001-1.2.03-0174-C0001
ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА С Т Р А Ж И Ц А BG051PO002-2.2.08-0070-C0001
Инвестиция за безопасен труд BG051PO001-2.3.03-1050-C0001
Гарантиране на здравето и безопасността при работа в ТИМ ООД BG051PO001-2.3.03-1060-C0001
Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в Алко БГ ЕООД BG051PO001-2.2.03-0314-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз