Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130570683 ТИМЕКС - БГ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ГР. СОФИЯ, УЛ.ДИМИТЪР МАНОВ №19А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Повишаване на конкурентоспособността на „ТИМЕКС-БГ” ООД 27.04.2012 331 132 248 349 82 876 248 349 15,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
"Усъвършенстване на системата за стандартизация в България" BG161PO003-4.3.01-0003-C0001
"Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства" BG161PO001-5.3.01-0059-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА Е-ПРАВОСЪДИЕ BG051PO002-3.3.06-0002-C0001
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ - SMART ENTERPRISE ЗА УПРАВЛЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТ, ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ В ХИМИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС НА „СТЕАЛИТ” ООД BG161PO003-1.1.07-0483-C0001
“Централно военно окръжение (Министерство на отбраната) - електроннa и достъпна администрация” BG051PO002-3.1.08-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз