Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име GR094149722 АКТОР АСД
Седалище Държава: Гърция (Greece) гр. Атина, район Кифися, ул. "Ерму" 25, п.к 14564
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Доизграждане на автомагистрала "Тракия", Лотове 2, 3 и 4" BG161PO004-2.0.01-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз