Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000133965 Община Свищов
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Свищов 5250 Свищов ул."Цанко Церковски" ±2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Портокалова къща "Озарение" - работилница за таланти и психологическа работа с изкуства 17.06.2008 44 425 44 425 0 44 422 15,00 Приключен
Достоен Живот 02.07.2009 100 167 95 750 4 896 93 307 12,00 Приключен
„Укрепване на улица ”Филип Станиславов” в село Ореш, част от общински път VTR1262 при км. 1+100” 05.02.2010 527 977 481 470 74 133 481 470 11,00 Приключен
Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов 16.07.2010 1 502 104 1 502 104 0 1 426 999 24,00 Приключен
Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 г. и семейства в Община Свищов 03.11.2010 145 516 145 516 0 145 493 14,00 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда 23.06.2011 283 633 283 633 0 269 451 26,00 Приключен
Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов 31.01.2012 2 896 825 2 856 270 72 310 2 856 270 26,10 Приключен
Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - I етап 28.03.2012 5 143 016 4 935 357 299 931 4 935 357 25,83 Приключен
Сградите на училищата в град Свищов - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда 28.03.2012 3 152 400 3 152 400 0 2 679 371 29,47 Приключен
ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов 12.07.2012 23 646 597 22 930 105 598 182 22 912 355 45,27 Приключен
Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи 13.08.2012 367 961 367 961 433 349 563 24,00 Приключен
За достоен живот в собствен дом 27.11.2012 187 940 179 895 8 144 168 899 16,00 Приключен
Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите от Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове 21.05.2013 86 099 86 099 0 86 099 12,00 Приключен
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов 20.05.2013 4 231 492 4 231 492 0 4 020 177 27,00 Приключен
„Толерантност към различието” 17.06.2013 83 655 83 655 0 82 663 15,00 Приключен
"Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014 - 2020 г." 24.10.2013 460 643 460 643 0 460 643 18,00 Приключен
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за по-ефективно функциониране на общинската администрация 06.12.2013 74 514 74 514 0 74 514 9,00 Приключен
„Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов” 27.01.2014 77 306 77 306 0 77 306 12,00 Приключен
«Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов» 13.08.2014 83 215 83 215 0 83 215 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)" 22.08.2012 50,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз