Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120549192 "Диолен" ЕООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Неделино 4999 Еленка с. Еленка, общ. Неделино
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Конкурентни на пазара с отговорност, качество и грижа към околната среда 01.06.2011 73 087 54 815 19 575 54 815 11,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за обществена подкрепа – Момчилград” BG051PO001-5.2.06-0133-C0001
„ЗАЕДНО ДНЕС ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ” BG051PO001-5.2.06-0143-C0001
„Грижа за качествен живот в общността” BG051PO001-5.2.07-0157-C0001
Деинституционализация чрез изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми “Орфей”. BG051PO001-5.2.06-0096-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001
Обезопасяване на условията на труд в "ЕКИП ХОЛДИНГ" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0238-C0001
ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА АРДИНО BG051PO001-5.1.04-0044-C0001
„Чрез подкрепа към промяна BG051PO001-5.1.04-0145-C0001
Алтернатива за професионална реализация на безработни лица BG051PO001-1.1.09-0055-C0001
„Дом за всяко дете-2” BG051PO001-5.2.12-0031-C0001
„По – добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от общинска администрация Златоград” BG051PO002-2.2.15-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз