Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115922280 "Деникал -05" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Трепетлика"№11
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Деникал -05" ЕООД за конкурентоспособност и качество на предлаганите услуги" 01.06.2011 41 917 31 437 10 920 31 437 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентноспособността на „Костов – 69”ЕООД, гр.Пловдив BG161PO003-2.1.06-0569-C0001
"Конкурентспособност и развитие на "Универсал -95" ООД BG161PO003-2.1.08-0009-C0001
"ЗЕД България" ЕООД - надеждност и ефективност на услугите чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 базирана на информационни технологии" BG161PO003-2.1.08-0010-C0001
Система за управление на качеството в "Д.Младенов" ЕООД, гаранция за бъдещо развитие BG161PO003-2.1.08-0252-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на "Дармед сервиз" ООД- Пловдив" BG161PO003-2.1.08-0022-C0001
"Модерно управление и качество на здравните услуги в ДКЦ II - Пловдив" BG161PO003-2.1.08-0112-C0001
" Био Фреш" ООД- модернизация и развитие BG161PO003-2.1.11-0173-C0001
Инвестиции и модернизация в "Елитком" ООД BG161PO003-2.1.11-0185-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Протей - М“ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0383-C0001
Конкурентни възможности за СД „ХИК-91 Пацев и сие“ BG161PO003-2.1.13-0245-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на "Глория-2001" ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0235-C0001
„Костов – 69” ЕООД – напредък чрез модернизация BG161PO003-2.1.13-0077-C0001
Подобряване условията на труд във фирма Коди - 07 ООД чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и машини от ново поколение, премахващи тежкия физически труд и съхраняващи здравето на работниците, и въвеждане на международна система за безопасност на труда OHSAS 18001 и сертифициране според изискванията на стандарта BG051PO001-2.3.02-0352-C0001
Подобряване условията на труд в ЕТ "Кемал Бозов" BG051PO001-2.3.02-0047-C0001
Конкурентно бъдеще за "Хелиос-Метал Център" ООД BG161PO003-2.1.13-0418-C0001
"Подобряване условията на труд в "ДАИКС" ООД" BG051PO001-2.3.03-0242-C0001
"Подобряване условията на труд в "Радио СОТ" ООД" BG051PO001-2.3.03-0495-C0001
"Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Бултекс 99” ЕООД чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за заетите лица" BG051PO001-2.3.03-0433-C0001
Подобряване условията на труд в Терем-Ивайло ЕООД BG051PO001-2.3.03-1055-C0001
"Подобряване условията на труд в "КОСТОВ - 69" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0246-C0001
Внедряване на иновативен продукт в „ГЛОРИЯ – 2001” ООД BG161PO003-1.1.07-0424-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз