Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000024987 Община Симитли
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Симитли 2730 Симитли ул. "Христо Ботев " 27
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Симитли чрез прилагане на енергоспестяващи мерки и използване на подходящо оборуване в образователния процес 01.08.2008 943 947 943 947 0 943 947 12,00 Приключен
Достоен живот 12.05.2008 71 015 67 187 3 917 65 875 12,00 Приключен
Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на с.Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води 12.01.2009 986 007 986 007 0 1 059 836 47,47 Приключен
Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на гр.Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води 12.01.2009 1 729 923 1 729 923 0 1 729 923 47,47 Приключен
Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община Симитли 12.06.2009 223 000 223 000 0 223 000 34,50 Приключен
Почистване на речното корито на р. Струма и изграждане на защитни съоръжения - крайбрежни стени по десния бряг за предпазване от ерозия и наводнения 01.06.2011 770 204 770 204 0 731 694 44,90 Приключен
Практики на аутсорсинг - фактор за добро управление на общинските дейности 04.04.2012 198 228 198 228 0 198 228 18,00 Приключен
„ГРИЖА В ДОМА” 27.11.2012 174 727 174 727 0 165 172 15,00 Приключен
Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново 04.12.2012 151 756 151 756 0 151 756 24,33 Приключен
Обучение на служителите в Община Симитли за по-добро административно обслужване 14.05.2013 60 149 60 149 0 60 149 19,30 Приключен
Животът е в нашите ръце 19.06.2013 115 123 115 123 0 104 641 24,00 Приключен
"Община Симитли – политики за устойчиво развитие " 15.11.2013 52 695 52 695 0 52 695 12,17 Приключен
Компетентна и ефективна общинска администрация Симитли 01.08.2014 107 911 107 911 0 107 911 17,20 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград” 06.06.2012 18,27 Приключен
Долината на Струма 20.02.2013 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз