Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000471536 Община Първомай
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Първомай 4270 Първомай ул."Братя Миладинови-юг" 50
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Футболът обединява" 18.06.2008 85 582 85 582 0 85 571 18,00 Приключен
Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Първомай 03.02.2009 3 321 735 3 321 735 0 3 321 735 20,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай 12.01.2009 532 148 532 148 0 625 894 28,00 Приключен
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай 12.01.2009 554 717 554 717 0 554 717 37,77 Приключен
Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай 24.06.2009 108 159 103 324 5 120 98 868 12,00 Приключен
Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението 16.07.2010 3 898 934 3 898 934 0 3 703 597 24,00 Приключен
Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в регулацията на село Дълбок извор, община Първомай 03.06.2011 877 542 877 328 214 833 461 29,10 Приключен
Постигане на качествено управление в община Първомай, чрез укрепване на капацитета на човешките ресурси, съвместно с община Суфли, Гърция 24.02.2012 283 850 283 850 0 283 850 25,37 Приключен
Център за нашите деца 10.09.2012 649 807 649 807 0 650 666 24,00 Приключен
Подкрепа за независимост 19.11.2012 172 911 172 911 0 159 668 16,00 Приключен
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай 05.12.2012 25 654 342 24 767 603 7 028 895 24 681 378 46,50 Приключен
„Децата на Първомай - равен старт за всички” 10.01.2013 241 724 241 724 0 241 718 13,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай 26.04.2013 72 076 72 076 0 72 076 12,00 Приключен
Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай 08.11.2013 50 499 50 499 0 50 499 7,00 Приключен
ЦЕНТЪР ЗА НАШИТЕ ДЕЦА 06.03.2014 199 753 199 753 0 199 740 19,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност 17.06.2008 16,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
ДОСТОЕН И КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ 01.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз