Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103882376 "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Аксаково 9154 Аксаково местност варненски път №039002
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на общинска пътна мрежа – Път LOV 2074 / Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново от 0+000 до 0+190 км, от 1+580км до 5+210км и път LOV2075 /ІІІ-3505, Казачево-Стефаново/-Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км до 3+200 от 5+065 до 6+560км BG161PO001-2.1.02-0005-C0001
“Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани – Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас” BG161PO001-2.1.02-0037-C0001
„За прозрачни и открити областни и общински администрации” BG051PO002-1.2.04-0002-C0001
Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат BG161PO001-1.1.01-0052-C0001
Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и на път II-13 Кнежа –Искър BG161PO001-2.1.01-0003-C0001
Лот 15 Рехабилитация на път ІІІ-181 СОП - с. Ковачевци BG161PO001-2.1.01-0017-C0001
Лот 4 Рехабилитация на път III-216 Ситово - Дулово BG161PO001-2.1.01-0006-C0001
Лот 14 Рехабилитация на път ІІ-63 Перник - Брезник и на път ІІІ-6204 Овчарци – Сапарева баня BG161PO001-2.1.01-0016-C0001
Лот 12 Рехабилитация на път ІІ-59 Момчилград - Крумовград BG161PO001-2.1.01-0014-C0001
Лот 3 Рехабилитация на път III-235 Главиница - Зафирово BG161PO001-2.1.01-0005-C0001
Лот 10 Рехабилитация на път ІІІ-565 п.к. с път ІІ-56 – Шишманци BG161PO001-2.1.01-0012-C0001
Лот 13 - Рехабилитация на път ІІІ-597 Ивайловград – Любимец, на път ІІІ-663 Чирпан - Димитровград и на път ІІІ-5071 Чифлик - Горна крепост – Стремци - Черноочене BG161PO001-2.1.01-0015-C0001
Лот 9 Рехабилитация на път ІІІ-6061 п.к. с път ІІІ-606 - Старосел BG161PO001-2.1.01-0011-C0001
Лот 7 Рехабилитация на път II–29 Добрич – Генерал Тошево и на път II-207 Шумен - Девня-Ветрино - Векилски BG161PO001-2.1.01-0009-C0001
Лот 5 Рехабилитация на път ІІІ-205 Разград – Исперих и на път ІІ-49 участъци Търговище – Разград - Кубрат – Тутракан BG161PO001-2.1.01-0007-C0001
Лот 21 Рехабилитация на път ІІІ-704 Менгишево - Долно Новково - о.п.Омуртаг и на път ІІІ-4008 Пролаз - Вардун, област Търговище BG161PO001-2.1.01-0023-C0001
Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в община Бургас BG161PO001-1.4.05-0017-C0001
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна BG161PO001-1.4.05-0018-C0001
Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в гр. Карнобат BG161PO001-1.4.05-0005-C0001
Реконструкция на общински пътища: •SML3245 / III - 863, Момчиловци - Виево / - Кутела /SML2241/ •SML3251 / II - 86, Смолян - Търън / - Тикале •SML2252 / II - 86, Смолян - Търън / - Ряка - Катраница - Петково / III - 863 / BG161PO001-2.1.02-0027-C0001
Лот 32 Път ІІІ-7002-Венец-Борци-Ясенково от км 0+000 до км 10+ 600 BG161PO001-2.1.01-0035-C0001
Лот 52 Път ІІ-27- Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и път ІІІ-2077-Честименско-Каблешково-Границата с ОПУ Силистра ( Межден ) от км 0+000 до км 11+000 BG161PO001-2.1.01-0049-C0001
"Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства" BG161PO001-5.3.01-0059-C0001
Корекция на дере село Попина, община Ситово BG161PO001-4.1.04-0010-C0001
"Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" BG161PO001-5.3.01-0068-C0001
"Heart Mony система за онлайн мониторинг на сърдечната дейност" BG161PO003-1.1.06-0109-C0001
Лот 54 Рехабилитация и реконструкция на път III-202 "Граница Русе-Опака" от км 38+365 до км 52+553, област Търговище BG161PO001-2.1.01-0053-C0001
Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас BG161PO001-1.4.09-0019-C0001
Лот 63 Рехабилитация на път ІІ-27 І-2 - о.п. Шумен - Нови пазар - Владимирово - о.п. Добрич - Балчик - пристанище Балчик от км. 25+000 до км. 32+700, област Варна BG161PO001-2.1.01-0059-C0001
Лот 64 Рехабилитация на път III–2702 Владимирово – о.п. Добрич – Одринци – Ведрина – п.к. гара Оборище – Генерал Киселово – Вълчи дол – Шипско – Суворво“ от км. 17+840 до км. 24+300, област Варна BG161PO001-2.1.01-0060-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз