Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125549602 „ БЕЛЛА ” ЕООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище ул. „Антим І” 47, ап. 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подкрепа за социално включване BG051PO001-5.2.06-0073-C0001
Твоят успех е в твоите ръце BG051PO001-1.1.07-0063-C0001
От обучение към заетост BG051PO001-1.1.07-0062-C0001
"Социална придобивка и иновации за Къневи груп ЕООД" BG051PO001-2.1.15-0041-C0001
Развитието на човешките ресурси в Къневи груп-гаранция за успех BG051PO001-2.1.16-0104-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз