Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200227758 „Ваком Адвъртайзинг ” ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. „ Възраждане ”, вх. Б, офис 5,
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на „Клиф Инвест” ООД чрез покриване на международно признати стандарти. BG161PO003-2.1.08-0169-C0001
Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик BG051PO002-1.1.04-0061-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз