Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104518906 Вали компютърс ООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново Велико Търново, ул. Т.търновски 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на ефективността и информационната сигурност 01.06.2011 105 215 78 911 27 200 78 911 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рeконструкция и обновяване на читалища в Община Лом BG161PO001-1.1.01-0140-C0001
"ПУЛСС" - Практически увод в лечението на спешните състояния BG051PO001-6.2.02-0001-C0001
"Инвестиции за производство на софтуер и предоставяне на сервизни услуги за комплексни ИКТ системи по световни стандарти " BG161PO003-2.1.04-0493-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Начев” ЕООД, чрез покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.03-0052-C0001
Подкрепа на творческото развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на компютърните науки BG051PO001-3.3.04-0013-C0001
„Първи стъпки” BG051PO001-5.2.07-0153-C0001
"Повишаване ефективността и конкурентоспособността на "Унипак"АД, чрез въвеждане в експлоатация на иновативна, високопроизводителна шестцветна офсетова печатна машина" BG161PO003-2.1.07-0030-C0001
Внедряване на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 в ЕМКА АД BG161PO003-2.1.08-0228-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Медико ЕООД чрез внедряване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0051-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково BG161PO002-3.3.02-0001-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ” BG161PO002-3.3.02-0002-C0003
Изграждане и функциониране на областен информационен център в Oбщина Габрово BG161PO002-3.3.02-0006-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН BG161PO002-3.3.02-0020-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВРАЦА BG161PO002-3.3.02-0025-C0001
ЦНСТ, УПИ ХV, кв. и ЦНСТ, УПИ ІІ, кв. 798, по плана на гр. Хасково BG161PO001-1.1.11-0029-C0001
"Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите" BG051PO001-3.3.06-0028-C0001
Нарастване на конкурентоспособността на Синтезия ООД на международния и вътрешния пазар чрез повишаване на ефективността и качеството BG161PO003-2.1.12-0535-C0001
Реконстарукция на ГПСОВ гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. П.Яворов" гр. Благоевград BG161PO005-1.0.06-0035-C0001
„Постигане на по-добро управление, чрез инвестиция в CRM софтуер в Престиж 96” BG161PO003-2.1.12-0044-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна BG051PO001-4.3.04-0068-C0001
"Развитие на АСКЕМ-професионална система за маркетингови, социологически прочвания и директен маркетинг" BG161PO003-1.1.05-0162-C0001
„Център за социални услуги в домашна среда –Доспат ” BG051PO001-5.1.04-0006-C0001
“За по-добър живот” BG051PO001-5.1.04-0079-C0001
Разширяване на пазарните позиции на „Арбанаси“ АД чрез модернизация на производството и диверсификация на продукцията BG161PO003-2.1.13-0190-C0001
Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната. BG051PO002-3.2.03-0002-C0001
Подобряване на техническото обезпечаване и работната среда на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” BG161PO002-1.4.01-0017-C0001
Усъвършенстване на системата за управление на Национален военен университет "Васил Левски" BG051PO001-3.1.08-0024-C0001
"Студио: Озеленяване и поливни системи" BG051PO001-1.2.03-0179-C0001
Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" BG051PO001-3.1.08-0042-C0001
Как да извървим пътя към успеха BG051PO001-1.1.10-0007-C0001
Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и създдаване на нови учебни програми по комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни заведения и на изискванията на модерната информационна среда BG051PO001-3.1.07-0061-C0001
Актуалицюзация на учебните програми в НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново в съответствие с изискванята на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0011-C0001
подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието - департамент "Информатика", Нов български университет BG051PO001-3.1.07-0072-C0001
"Създаване на кантора за счетоводни услуги "Монипрес консулт" ЕООД" BG051PO001-1.2.03-0400-C0001
Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ BG051PO001-4.3.05-0029-C0001
Лаборатория за иновации "Среща на образованието с бизнеса" BG051PO001-4.3.05-0003-C0001
"Обучение, заетост и нови работни места за безработни младежи" BG051PO001-1.1.13-0479-C0001
"Младежки перспективи чрез трудова заетост" BG051PO001-1.1.13-0496-C0001
Транспорт за заети лица в Екстрапак ООД BG051PO001-2.2.03-0320-C0001
Повишаване ефективността и конкурентоспособността на „Унипак” АД, чрез внедряване на иновативен процес за ролен офсетов печат на гъвкави опаковки BG161PO003-1.1.07-0219-C0001
Иновативна услуга за дистанционно отчитане и управление на електроенергия BG161PO003-1.1.07-0212-C0001
Повишаване конкурентоспособността на световния пазар на Паралел ЕООД чрез внедряване на иновативен продукт в производството BG161PO003-1.1.07-0346-C0001
Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ BG161PO003-2.4.02-0134-C0001
"Мерки за енергийна ефективност в СМДЛ "Медика"-предпоставка за устойчиво екологично развитие и конкурентоспособност" BG161PO003-2.3.02-0503-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз