Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107518480 Медико ЕООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Севлиево 5400 Севлиево Севлиево, ул. Христо Спиридонов 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на конкурентоспособността на Медико ЕООД чрез внедряване на международно признати стандарти 01.06.2011 92 055 69 041 23 014 69 041 11,00 Приключен
Внедряване на ERP система в акредитиран орган за контрол 27.04.2012 246 856 185 142 61 714 185 142 11,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец- 1899” в село Козаревец BG161PO001-1.1.01-0032-C0001
„Първи стъпки” BG051PO001-5.2.07-0153-C0001
“АНГЕЛИ НА НЕЗАВИСИМОСТТА 2” BG051PO001-5.2.07-0015-C0001
Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ "Цани Гинчев", НУ "Никола Козлев", и детска ясла "Мир", гр. Лясковец BG161PO001-1.1.09-0019-C0001
Повишаване на ее в СОУ Св.Св. "Кирил и Методий" и ЦДГ "6-те ястребинчета" в гр. Антоново BG161PO001-4.1.03-0028-C0001
Подобряване на условията на труд в "Трансвагон" АД BG051PO001-2.3.02-0310-C0001
Подобряване на условията на труд в СД ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ BG051PO001-2.3.02-0048-C0001
Подобряване условията на труд - фактор за повишаване производителността и работоспособността на работната сила на "УНИТРАФ" АД BG051PO001-2.3.02-0082-C0001
Подобряване на организацията на трудовата дейност и повишаване производителността на работната сила в "Репромкомплект АД" BG051PO001-2.3.02-0302-C0001
Подобряване условията на труд във фирма "Дарис" ООД BG051PO001-2.3.02-0237-C0001
Осигуряване на безопасен труд и подобряване на условията на труд в "ДАР - 80" ООД BG051PO001-2.3.02-0137-C0001
Подобряване на условията на труд в ЕСО АД BG051PO001-2.3.02-0374-C0001
Грижа за висока безопастност на работещите в минна среда. BG051PO001-2.3.02-0105-C0001
„Чрез подкрепа към промяна BG051PO001-5.1.04-0145-C0001
"Подобряване условията на труд в "БИПА" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1122-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Р-Декса Трейдинг" ООД" BG051PO001-2.3.03-0212-C0001
Подобряване безопасните условия на труд в ЦЕНТРОМЕТ АД BG051PO001-2.3.03-0281-C0001
"Подобряване на условията на труд в "САКСО БГ" ООД" BG051PO001-2.3.03-1111-C0001
Здравословни и безопасни условия на труд в Мак АД BG051PO001-2.3.03-1097-C0001
"Безопасен труд в „Горубсо – Кърджали” АД" BG051PO001-2.3.03-0227-C0001
"Повишаване на трудовата безопасност в "Български пощи" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-1006-C0001
„Дом за всяко дете-2” BG051PO001-5.2.12-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз