Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000024948 Община Разлог
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Разлог 2760 Разлог ул. „Ст. Стамболов” 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Училището - желана територия на ученика 19.06.2008 34 440 34 440 0 34 438 12,00 Приключен
Подготовка на инвестиционен проект да Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци 29.12.2008 430 653 430 653 56 200 430 653 46,73 Приключен
Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобрения във водния сектор на гр.Разлог - реконструкция и разширяване на водопроводната и канализационна мрежи и разширяване на ПСОВ Разлог 12.01.2009 0 0 18 000 0 18,00 Прекратен
Укрепване на свлачище в село Елешница, община Разлог 21.05.2009 270 385 254 805 28 149 254 805 24,00 Приключен
Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник” 26.06.2009 88 047 79 718 10 753 79 710 12,00 Приключен
прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Разлог 13.12.2010 541 934 537 100 5 630 456 535 24,00 Приключен
“Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог” 28.12.2010 1 696 688 1 660 682 31 261 1 411 579 35,60 Приключен
"Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Разлог" 26.02.2011 279 393 279 393 0 279 393 58,97 Приключен
"Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Бани, община Разлог" 01.06.2011 856 138 855 706 432 812 921 27,83 Приключен
Подкрепа за повишаване на диагностично - лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД 22.12.2011 4 767 123 4 565 425 190 499 4 173 193 26,07 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог" 11.07.2012 7 818 613 7 410 779 641 246 7 410 779 51,40 Приключен
Грижа в семейна среда 27.11.2012 179 282 179 282 0 169 403 15,00 Приключен
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог 19.12.2013 117 171 117 171 0 111 312 22,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Училището – желана територия на ученика 19.06.2008 12,00 Приключен
В училище всеки е личност 09.10.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз