Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200198979 Абеатус ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1303 София кв."Зона Б-5", бл.14, вх.Д, ап.141
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Балкан Холидейс - символ на сигурност" BG161PO003-2.1.02-0139-C0001
Въвеждане на централизирана автоматизирана информационна система за документооборот в МВР BG051PO002-3.1.02-0165-C0001
Оптимизиране на процесите и интегриране на административните услуги в община Полски Тръмбеш BG051PO002-3.1.02-0043-C0001
Изграждане на система за управление на информационната сигурност и сертифициране по международно признатия стандарт ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.03-0133-C0001
Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България BG051PO001-6.2.06-0001-C0001
Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии BG051PO002-3.1.06-0002-C0001
Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление. BG051PO002-3.1.06-0015-C0001
"Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г." BG161PO004-5.0.01-0079-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз