Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131414324 "Софлаб" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к."Гоце Делчев" бл.236,вх.А,ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разшираване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областите биоорганична химия, молекулярна патобиология и полимерни биоматериали, за повишаване на конкурентоспособността им в приоритетните направления нови материали, здраве и качество на живота" BG051PO001-3.3.06-0006-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на „Комак Медикал” ЕООД чрез внедряване на висoкотехнологично оборудване за биоаналитична и клинична лаборатория. BG161PO003-2.1.13-0150-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
Подкрепа за приложните изследвания в Института по полимери за разработване на нови полимерни и композитни материали от неконвенционални суровинни източници с приложение в екологични, енергоспестяващи и свързани със здравето технологии BG161PO003-1.2.04-0096-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз