Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121846175 "ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Раковски" №42
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рeконструкция и обновяване на читалища в Община Лом BG161PO001-1.1.01-0140-C0001
Технологична модернизация за конкурентно и ефективно производство във фирма “ИНТЕХНА” АД BG161PO003-2.1.04-0761-C0001
"Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване" BG161PO003-2.1.04-0527-C0001
Покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.03-0177-C0001
„ВНЕДРЯВАНЕ НА СУК СЪГЛАСНО ISO 9001:2008 В „ПАСАТ БЪЛГАРИЯ” АД И „СЕ” МАРКИРОВКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТИ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВИТЕ ОТ НОВ ПОДХОД” BG161PO003-2.1.03-0140-C0001
Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания BG161PO001-1.1.09-0035-C0001
Технологично обновление за повишаване на конкурентоспособността на „АМЕТ” ООД BG161PO003-2.1.06-0457-C0001
Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе BG161PO001-1.1.08-0014-C0001
«ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА „БЕСТИМЕКС” ООД» BG161PO003-2.1.08-0106-C0001
Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв.Устово, ж.к Прогреси 1,2 и 3 гр.Смолян BG161PO001-1.4.06-0033-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Центъра за градска мобилност чрез инвестиции в информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0494-C0001
Повишаване качеството на медицинско обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Благоевград BG161PO001-1.1.08-0019-C0001
Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински", МБАЛ-Сливен BG161PO001-1.1.08-0024-C0001
Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД BG161PO001-1.1.08-0018-C0001
Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей "Св. София" BG161PO001-1.1.05-0020-C0001
Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска” BG161PO001-3.1.01-0006-C0001
Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица BG161PO001-3.1.01-0008-C0001
Възстановяване на сградата на "Кръстатата казарма" (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура, гр. Видин BG161PO001-3.1.01-0010-C0001
Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" BG161PO001-3.1.01-0013-C0001
Социализация на ИАР „Николопис ад Иструм” BG161PO001-3.1.01-0007-C0001
Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец BG161PO001-3.1.01-0011-C0001
Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново BG161PO001-3.1.01-0009-C0001
Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”. BG161PO001-3.1.01-0012-C0001
Проект за интегриран столичен градски транспорт BG161PO001-1.5.02-0001-C0001
Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол BG161PO001-1.1.11-0018-C0001
Национален музеен комплекс BG161PO001-1.1.05-0021-C0001
По-висока конкурентоспособност чрез инвестиционна подкрепа за "АМЕКА" ООД BG161PO003-2.1.13-0425-C0001
Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи BG161PO001-3.2.02-0023-C0001
Изграждане на центрове за подкрепа на хората с увреден слух BG051PO001-5.1.05-0010-C0001
"Помощник в дома" BG051PO001-5.1.04-0134-C0001
Създаване на офис за технологичен трансфер в областта на молекулярната генетика и диагностика BG161PO003-1.2.02-0049-C0001
Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път IІІ - 302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460", област Велико Търново, община Свищов BG161PO001-2.1.01-0052-C0001
Лот 54 Рехабилитация и реконструкция на път III-202 "Граница Русе-Опака" от км 38+365 до км 52+553, област Търговище BG161PO001-2.1.01-0053-C0001
Лот 59 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза“ – участък 1 от км 8+600 до км 13+600 и участък 2 от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол BG161PO001-2.1.01-0056-C0001
Нови възможности за хората с увреждания BG051PO001-7.0.07-0196-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз