Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117548387 "Научноизследователски институт по управление на регионални проекти" ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7012 Русе ул."Шипка" № 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Грижи за независим и достоен живот” BG051PO001-5.2.07-0096-C0001
“АНГЕЛИ НА НЕЗАВИСИМОСТТА 2” BG051PO001-5.2.07-0015-C0001
"СПОТ Социално предприятие - обществена трапезария" BG051PO001-5.1.02-0021-C0001
"Звено за услуги в домашна среда" BG051PO001-5.1.04-0181-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз