Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131034910 ЛУКА ПАЧИОЛИ-ЕКСПЕРТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1799 София ж.к. Младост 2, бл. 214
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Автоматизирана система за безразрушителен контрол на механичните свойства и структурата на метални материали” BG161PO003-1.1.01-0058-C0001
"Технологична модернизация и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на Модул Модус ООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на производствената дейност" BG161PO003-2.1.04-0857-C0001
Инвестиционна и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на производствената дейност. BG161PO003-2.1.06-0563-C0001
Постигане на качество и ефективност чрез разработване на стандарта ISO 9001 BG161PO003-2.1.08-0275-C0001
Разширяване производството на формувани изделия за автомобилната промишленост и транспортни опаковки в Пластимо АД BG161PO003-2.1.06-0080-C0001
Инвестиции в ново оборудване и постигане на ефективност в производствените процеси на "Румяна Богданова" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0023-C0001
Растеж чрез инвестиция в модерно високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0138-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз