Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121410879 ФИМЕНКО
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Асен Йорданов 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Стартиране на иновативна дейност на „ИНОВЕТ” ООД – създаване на препарат за превенция и лечение на маточни инфекции при живораждащи животни (ППЛМИЖЖ)” BG161PO003-1.1.01-0099-C0001
"Технологична модернизация и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на Модул Модус ООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на производствената дейност" BG161PO003-2.1.04-0857-C0001
Инвестиционна и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на производствената дейност. BG161PO003-2.1.06-0563-C0001
Насърчаване конкурентоспособността на „Кабано ООД”, чрез въвеждане на системи за управление, съгласно международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0400-C0001
Повишаване на конкурентноспособността чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.11-0106-C0001
Повишаване на конкурентноспосоността на "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0104-C0001
Иновативна система за повишаване енергийната ефективност чрез екопроектиране на нови детайли за производство на асинхронни електродвигатели BG161PO003-1.1.05-0275-C0001
" Внедряване в редовно производство на иновативен продукт - „Система за захранване на асинхронен ел. двигател чрез фотоволтаични панели”" BG161PO003-1.1.07-0534-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз