Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128049011 "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Тунджа 8673 Кукорево с. Кукорево 8673, ул. "Граф Игнатиев" 52
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Модерно и ефективно производство за конкурентоспособност на международния пазар 05.07.2012 709 075 425 445 302 916 425 445 12,00 Приключен
Подобряване условията на труд във фирма "Кан Учтетехспорт България" ООД, чрез извършване на анализ на състоянието, проектиране на организацията на трудовата дейност, внедряване на аспирационна система и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-добри качества 07.08.2012 119 232 119 232 0 119 231 12,00 Приключен
На път - към устойчив напредък 06.12.2013 18 772 18 772 0 18 772 15,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на ефективна образователна инфраструктура в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, община Димово в подкрепа на местното развитие BG161PO001-4.1.01-0051-C0001
“Реконструкция, ремонт и оборудване на учебните корпуси и физкултурните салони на СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, ОУ “Алеко Константинов”- V-ти кв. – гр. Червен бряг ОУ “Христо Ботев” – с. Чомаковци, СОУ “Христо Смирненски” – гр. Койнаре, и ЦДГ “МИР” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Зора” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Пролет” – гр. Койнаре, Детска ясла “Щастливо детство” – гр. Червен бряг”. BG161PO001-1.1.01-0070-C0001
"Център за рехабилитация и социална интеграция в община Ветрино" BG051PO001-5.2.06-0090-C0001
Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие BG051PO001-4.1.04-0100-C0001
Социално предприятие за обществено хранене "Независим живот" - домашен социален патронаж, обществена трапезария, стол BG051PO001-5.1.02-0002-C0001
Изграждане на ЦНСТ в гр. Раднево BG161PO001-1.1.11-0009-C0001
Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол BG161PO001-1.1.11-0018-C0001
ЦНСТ за деца с увреждания в град Панагюрище BG161PO001-1.1.11-0040-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз