Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 817069375 Полипрес ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово Габрово, Западна индустриална зона, П.К.66
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Модернизиране на административното обслужване в община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.02-0152-C0001
„Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово” BG161PO001-1.4.04-0007-C0001
“Чрез обучение и квалификация към конкурентноспособност и трайна заетост” BG051PO001-1.1.04-0003-C0001
Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-1.1.09-0039-C0001
Карвинг фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство BG161PO001-1.1.10-0023-C0001
Обучение и професионално развитие и усъвършенстване на безработните лица BG051PO001-1.1.10-0002-C0001
"Обучение, заетост и нови работни места за безработни младежи" BG051PO001-1.1.13-0479-C0001
Разширяване на дейността и диверсификация на продукцията на МВ Янтра АД, гр. Габрово чрез придобиване и внедряване на иновация в производството BG161PO003-1.1.07-0142-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособността на "НБИ Консорциум" ООД, гр.Габрово чрез обновяване на сградния фонд и производствено оборудване" BG161PO003-2.3.02-0317-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз