Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 020365729 "Мотокар сервиз - Терзиеви и Узунов" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Коматевски шосе" 26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Инвестициите в Престиж 96 ООД – предпоставка за прогресивно развитие на европейските пазари” BG161PO003-2.1.05-0122-C0001
Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на "Цинкови покрития" АД BG161PO003-2.3.02-0021-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "ЕМА" ООД" BG161PO003-2.3.02-0077-C0001
"Внедряване на енергоефвктивни мерки в "Пелети Енерия" ООД" BG161PO003-2.3.02-0109-C0001
Енергийно ефективно производство в "Континентал Инженеринг" ООД BG161PO003-2.3.02-0119-C0001
Повишаване конкурентоспособността на световния пазар на Паралел ЕООД чрез внедряване на иновативен продукт в производството BG161PO003-1.1.07-0346-C0001
Увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта в "ТОПЛИВО-4" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0276-C0001
"Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Вяра 2001" ООД" BG161PO003-2.3.02-0343-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз