Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115288100 "МИЛКО" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Асеновград 4230 Асеновград ул."Козановска" № 11
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване технологичния потенциал на "Милко" ЕООД 18.02.2011 3 302 792 1 816 531 1 488 903 1 816 531 18,00 Приключен
Доокомплектоване на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в "Милко" ЕООД 20.10.2011 4 979 493 2 492 659 2 493 508 2 492 659 15,00 Приключен
Завършване окомплектоването на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в "Милко" ЕООД 26.11.2012 3 287 958 1 972 775 1 317 664 1 972 775 12,00 Приключен
"Подобряване на енергийната ефективност на "Милко" ЕООД" 23.10.2013 3 904 080 1 952 040 1 954 540 1 952 040 12,00 Приключен
"Стариране производство на иновативен продукт - листоогъващи преси' 21.12.2013 4 448 230 2 668 938 1 781 700 2 668 938 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Технологична модернизация в "Боннер"ООД BG161PO003-2.1.06-0004-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ЕЛМОТ” АД чрез обновяване на производствените мощности на предприятието. BG161PO003-2.1.07-0073-C0001
Инвестиция в модернизация и маркетинг- фактори за повишаване на конкурентоспособността на "Компас Инженеринг" ООД BG161PO003-2.1.11-0178-C0001
Технологично модернизиране и повишаване на производствения капацитет на "Хидросистем" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0186-C0001
Внедряване в производство на иновативен продукт BG161PO003-1.1.04-0007-C0001
Изграждане на технически капацитет за серийно производство на иновативен продукт "Балансирана хидравлична зъбна помпа" BG161PO003-1.1.04-0016-C0001
"Сервоклапани с директно дигитално управление" BG161PO003-1.1.04-0050-C0001
Повишаване конкурентоспособността на “МАШПРОМ - КМХ” ООД чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0199-C0001
ИНХОМ-98 повишава конкурентоспособността си, чрез модернизиране на производствения процес BG161PO003-2.1.13-0140-C0001
Технологична модернизация на "ММ Механикс"ООД BG161PO003-2.1.13-0396-C0001
Внедряване на енергоспестяващи технологии в ''М+С Хидравлик'' АД BG161PO003-2.3.01-0009-C0001
Нови технологични възможности за диверсификация на продукцията на Булармекс - ИК АД BG161PO003-2.1.13-0298-C0001
Устойчиво развитие чрез технологична модернизация в „Боннер” ООД BG161PO003-2.1.13-0100-C0001
Технологична модернизация на производството на крепежни изделия в ”Крепежи България Трейдинг” ООД чрез закупуването на съвременни машини и системи за контрол BG161PO003-2.1.13-0115-C0001
ИНХОМ-98 подобрява енергийната си ефективност BG161PO003-2.3.02-0005-C0001
"Повишаване енергийната ефективността на "РГС" ООД чрез въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници" BG161PO003-2.3.02-0048-C0001
"ДИ ЕС МЕТАЛ - зелена компания" BG161PO003-2.3.02-0073-C0001
"Зелено производство в "МАЛК МАШИН" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0122-C0001
"Повишаване енергийната ефективност в производството на "МЕТАЛ КОМПЛЕКТ"ООД" BG161PO003-2.3.02-0128-C0001
"Енергийноефективно производство на нови продукти в ЮНИ-М 01" BG161PO003-2.3.02-0161-C0001
"Енергийна ефективност в МСО-09" BG161PO003-2.3.02-0181-C0001
МАШМЕТАЛТРЕЙД стартира зелено производство BG161PO003-2.3.02-0194-C0001
ДИНА КОМЕРС - зелена и конкурентоспособна компания BG161PO003-2.3.02-0195-C0001
"Зелено бъдеще в КАМЕНА МАШ" BG161PO003-2.3.02-0197-C0001
СИГ и СИН ООД - конкурентоспособен производител на българския пазар BG161PO003-2.3.02-0198-C0001
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС - ТЕХНИК - зелена компания BG161PO003-2.3.02-0199-C0001
"Въвеждане в производство на иновативна кантозалепваща машина" BG161PO003-1.1.07-0123-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез внедряване на иновативен продукт. BG161PO003-1.1.07-0646-C0001
Инвестиции за внедряване в производството на иновативен продукт "Орбитален хидромотор с намален обем" BG161PO003-1.1.07-0207-C0001
"Внедряване в производство на иновативен продукт в "ЗММ Победа" АД" BG161PO003-1.1.07-0046-C0001
"Енергийно ефективно производствена дейност в МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД - средство за постигане на конкурентоспособност" BG161PO003-2.3.02-0212-C0001
Разширяване на дейността на Стийл инженеринг СО ЕООД BG161PO003-2.3.02-0233-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "ОГРАДНИ СИСТЕМИ" ЕООД чрез енергийно ефективно производство" BG161PO003-2.3.02-0213-C0001
"Олимпиа ТТ ЕООД-енергийно ефективен производител" BG161PO003-2.3.02-0220-C0001
"Енергийно ефективен производствен процес в Хера ЖМ ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0222-C0001
""ТЕХМАШ-БГ" ООД-зелена компания" BG161PO003-2.3.02-0216-C0001
Дионис трейд ГВ ЕООД усъвършенства производствания си процес BG161PO003-2.3.02-0232-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на "Владпласт" ООД BG161PO003-2.3.02-0206-C0001
"Диверсификация на продукцията на КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД" BG161PO003-2.3.02-0171-C0001
Повишаване на производителността в "АРТЕХ" ООД BG161PO003-2.3.02-0234-C0001
Енергийно ефективна производствена дейност в РОЗА ЕМАЙЛ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0203-C0001
Енергийна ефективност в БГ ПАРАМЕТРИ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0204-C0001
Повишаване на енергийната ефективност в МЕТАЛ ИН ЕООД BG161PO003-2.3.02-0254-C0001
Стартиране на зелено производство в "Маг" ООД BG161PO003-2.3.02-0258-C0001
Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност в "Машиностроене и енергоремонт" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0259-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на ЗММ Победа АД, гр. Сливен BG161PO003-2.3.02-0248-C0001
ПУЦ-БОБОВ ДОЛ ЕООД стартира енергийно ефективно зелено производство BG161PO003-2.3.02-0260-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0268-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Оптоматик 64" ООД" BG161PO003-2.3.02-0280-C0001
„Внедряване в редовно производство на екологична нисконапорна турбина тип „Каплан” с иновативен механизъм за завъртане на лопатките на работното колело” BG161PO003-1.1.07-0538-C0001
""КМХ - ЕЛЕМЕНТ" ООД повишава енергийната си ефективност" BG161PO003-2.3.02-0292-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Термолукс радиатори" ООД" BG161PO003-2.3.02-0468-C0001
"Енергийна ефективност във "ВРМ АВТОТЕХНОЛОГИИ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0515-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Булармекс - ИК" АД" BG161PO003-2.3.02-0513-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на ЕТ "СТЕФАН БОНЕВ" BG161PO003-2.3.02-0514-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз