Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101643235 "ВИНСТРОЙ" ООД
Седалище Област: Благоевград Община: Разлог 2760 Разлог ул. Даме Груев 8
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обучение по актуални специалности за нуждите на строителния брнш 25.03.2008 33 353 33 353 0 33 353 18,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за повишаване на диагностично - лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз