Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121106730 "РЕДКО"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв.Горубляне ул.Искър №86
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Усъвършенстване на технологиите и въвеждане на иновативен продукт в ЕЛУКС ООД, чрез роботизирани линии за опроводяване на луминесцентни осветители и автоматизирани машини за изработка на оптичните елементи на осветителите" BG161PO003-2.1.04-0551-C0001
"Разширяване дейността на „Енергоремонт- Бобов дол” АД чрез модернизация на технологичните процеси и оборудване" BG161PO003-2.1.05-0002-C0001
Повишаване потенциала за растеж на "Пасат антени" ООД чрез инвестиции в нови продукти и производствени подобрения BG161PO003-2.1.11-0085-C0001
Постигане на високо ефективно и конкурентно производство в "ТРАНСФОРМА " АД , посредством технологична модернизация BG161PO003-2.1.11-0124-C0001
Усъвършенстване на технологиите в производството на "Елукс" ООД чрез внедряване на автоматизирана линия за обработване на листова стомана BG161PO003-2.1.13-0031-C0001
Технологична модернизация на производствените процеси в "Пасат антени" ООД BG161PO003-2.1.13-0030-C0001
Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.13-0543-C0001
ФАКТОР ЕООД – модернизацията като фактор за устойчивост и конкурентоспособност BG161PO003-2.1.13-0506-C0001
"БЕЗОПАСЕН ТРУД И РЕМОНТ СЕРВИЗ ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0574-C0001
Внедряване в производството на параболични рамкови елементи с променливо 2Т сечение и олекотяващи кръгови отвори в стеблото BG161PO003-1.1.07-0294-C0001
"„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” " BG161PO003-1.1.07-0475-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз