Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121128157 Евромакс-96
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к.Дружба 1 ул."Безименна" 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентноспособността на “Нематекс” ЕООД чрез инвестиционно подпомагане за технологично обновление на производственото оборудване" BG161PO003-2.1.04-0337-C0001
"Усъвършенстване на технологичния процес във фирма “Софи-В”, чрез закупуване на ново оборудване" BG161PO003-2.1.04-0427-C0001
Технологично обновление на производството на детски обувки в „Колев и Колев” ООД BG161PO003-2.1.06-0105-C0001
Внедряване на нови технологии за производство в Корект Трaнс 2000 ЕООД BG161PO003-2.1.10-0023-C0001
Повишаване на конкурентноспособноста на ,, МАРС Армор”ООД, на международните пазари,чрез диверсификация и технологично обновление на производството BG161PO003-2.1.13-0385-C0001
Ново оборудване – нови възможности BG161PO003-2.1.13-0384-C0001
Производство на едри и дребни кожено галантерийни изделия BG051PO001-1.2.03-0411-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз