Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000694286 Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1000 район Триадица, пл. "Позитано" No 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Развитие и усъвършенстване на ключови компетентности – символ на стремежа за професионална реализация в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” 05.10.2010 79 776 55 843 31 284 41 244 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
Професионално обучение на заети в "Пластик София" ООД BG051PO001-2.1.02-0251-C0001
С европейско образование - една крачка пред останалите! BG051PO001-2.1.02-0346-C0001
Професионалната квалификация от ключово значение за стопанския просперитет и конкурентноспособност на Клио Комер” BG051PO001-2.1.02-0557-C0001
Повишаване на качеството на услугите и конкурентоспособността чрез разширяване на знанията и уменията на заетия персонал в "Национална Спортна база" ЕАД BG051PO001-2.1.02-0579-C0001
Интегриране на представители на уязвимите групи на пазара на труда на територията на 4-ри общини: Разлог, Банско, Белица и Якоруда BG051PO001-1.1.07-0029-C0001
Осигуряване на безопасни условия на труд в производителните процеси в Пападопулос и син ООД BG051PO001-2.3.02-0338-C0001
Квалификация и мотивация за успешна реализация BG051PO001-1.1.10-0011-C0001
Инвестиция за безопасен труд BG051PO001-2.3.03-1050-C0001
"Нови знания - нова работа - нов живот" BG051PO001-1.1.13-0516-C0001
"Нови работни места за обучени и квалифицирани безработни младеже в "НИТ-ЕКС" АД BG051PO001-1.1.13-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз