Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175390490 “Коучинг и бизнес моделиране” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1172 София Гр.София, п.к. 1172 ж.к. “Дианабад”, бул. “Никола Габровски” 18, ет.7, ап.24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Повишаване квалификацията и адаптивността на заетите лица в печатна база „Дедракс” чрез предоставяне на професионално обучение и обучение по ключови компетентности 08.10.2010 8,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на клъстер "Синергия" -обединение на творческия и производствен ресурс в рекламния, дизайнерски и художествен сектор за завоюване на нови пазари BG161PO003-2.4.01-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз