Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175263977 "ПМБА" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Бели Брези, бл. 20, ет.9, ап. 42
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"В ТЪРСЕНЕ НА УСТОЙЧИВИ МОДЕЛИ”: ОБЩИНА ПЕРНИК – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВА С БИЗНЕСА BG051PO002-1.4.02-0002-C0001
Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие BG051PO002-3.3.04-0001-C0001
Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта BG051PO002-3.1.02-0036-C0001
"Модернизиране на системата за предоставяне на услуги" BG051PO001-6.1.03-0003-C0001
Създаване на мрежа от съдии - координатори по европейско право BG051PO002-2.4.04-0003-C0001
Развитие на административното обслужване по електронен път BG051PO002-3.1.03-0001-C0001
Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация BG051PO002-2.1.07-0001-C0001
Интегрирана информационна система на държавната администрация – гаранция за прозрачност и ефективност BG051PO002-1.1.06-0001-C0001
„Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им предлагане“. BG051PO002-3.1.08-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз