Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175282408 НС КОНСУЛТИГ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Надежда 1,бл.105, вх.б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработвне и въвеждане на СУОС в "Рока България"АД, съгласно ISO 14001:2004, зa устойчиво и социално-отговорно развитие на компанията " BG161PO003-2.1.02-0065-C0001
"Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0278-C0001
Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център. BG161PO001-1.1.07-0023-C0001
Инвестиционен проект за повишаване конкурентоспособността на „Икис Сл” ООД BG161PO003-2.1.06-0115-C0001
Проектиране и разработка на технология и прототипи на олорудване за производство на кръгъл паркет в няколко модификации BG161PO003-1.1.01-0153-C0001
"Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване" BG161PO003-1.2.03-0003-C0001
Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве BG051PO001-4.3.04-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз