Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121871342 "Ейч Ел Би България" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София "Константин Величков" 149-151
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001-2000 в " Мултипринт" ООД" BG161PO003-2.1.02-0094-C0001
Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг BG161PO001-3.3.01-0002-C0001
Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия BG161PO001-3.3.01-0003-C0001
МУЛТИМЕДИЕН КАТАЛОГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРОНЕН МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ BG161PO001-3.3.01-0006-C0001
Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали BG161PO001-3.3.01-0007-C0001
Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина BG161PO001-1.1.01-0043-C0001
„Повишаване конкурентноспособността на "Мултипринт ООД”" BG161PO003-2.1.04-0747-C0001
СТИМУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ BG161PO001-3.3.01-0008-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (ТИЦ), ФУНКЦИОНИРАЩА ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИННИ СТАНДАРТИ BG161PO001-3.3.01-0009-C0001
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА БРАНД „БЪЛГАРИЯ” И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКА НА ИНТЕГРИРАН И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН БРАНД МЕНИДЖМЪНТ BG161PO001-3.3.01-0010-C0001
„Мониторинг и верификация на проекти, финансирани по ОПАК” (наричан по-нататък Проекта) за Бенефициент Министерство на финансите. Реализирането на всички дейности, свързани с изпълнението му, да се осъществи чрез Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” BG051PO002-4.1.01-0013-C0001
Инвестиция в значително по-високо конкурентноспособен модел за предоставяне на ERP, CRM и BI решения BG161PO003-2.1.13-0176-C0001
Внедряване на енергоспестяващи технологии в ''М+С Хидравлик'' АД BG161PO003-2.3.01-0009-C0001
Разработване на планове за управление на риска от наводнения BG161PO005-1.0.10-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз