Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Дякон Игнатий № 9
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги 07.09.2010 587 836 587 836 0 587 836 37,30 Приключен
Развитие на административното обслужване по електронен път 07.09.2010 17 986 071 17 986 071 0 17 986 071 63,90 Приключен
Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство 20.09.2011 10 424 483 10 424 483 0 10 459 396 20,27 Приключен
Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса 30.09.2013 18 201 978 18 201 978 0 18 167 066 27,40 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии 05.03.2014 1 623 738 1 623 738 0 1 623 738 21,33 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз