Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148089839 "Велес МТ" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Д-р А. Железкова" бл.16, вх. Д, ет.1, ап. 5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Подкрепа за укрепване на малкия и среден бизнес в Търговище” 02.02.2012 0 0 255 852 0 36,00 Прекратен
"Двадесет нови работни места за безработни младежи във "Велес МТ" ЕООД" 22.10.2013 253 115 253 115 0 253 115 22,27 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мотивация и професионална квалификация BG051PO001-2.1.02-0321-C0001
Обучението на персонала - ключ към успешен бизнес BG051PO001-2.1.02-0378-C0001
"Повишавне ефективността на човешкия фактор в Аутсорс Партнърс Интернешънал посредством квалификационни обучения за зазаети лица" BG051PO001-2.1.02-0474-C0001
„Повишаване знанията и уменията на служители на „СПАСОВ И КО” ЕООД – ключът към висок професионализъм” BG051PO001-2.1.02-0516-C0001
"Безопасен труд - здраве и устойчиво развитие" BG051PO001-2.3.02-0225-C0001
Инвестиции в персонала - гаранция за просперитет на фирмата BG051PO001-2.1.15-0052-C0001
Социални иновации в "Орион-94"ООД BG051PO001-2.1.15-0045-C0001
Подобряване условията на труд за служителите на "Мебели стил" ООД BG051PO001-2.1.15-0053-C0001
"С грижа за създаването и управлението на благоприятни предпоставки за здравословни условия на труд във фирма "Мармодом" ООД" BG051PO001-2.3.02-0257-C0001
Повишаване на безопасноста на работното място в " Техно-инвест" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0303-C0001
Строим Безопасно BG051PO001-2.3.02-0409-C0001
"Здраве при работа" BG051PO001-2.3.02-0316-C0001
Инвестиции за намаляване на риска от биологични зарази BG051PO001-2.3.02-0308-C0001
Здравословни и безопасни условия на труд в " Одесос" АД BG051PO001-2.3.02-0251-C0001
Чрез по-добри условия на труд към висока производителност BG051PO001-2.3.02-0383-C0001
Гаранции за безопасност при производство и дегустация на качествено вино BG051PO001-2.3.02-0283-C0001
"Да подобрим заедно работната среда в "Брезентови изделия"АД" BG051PO001-2.3.02-0124-C0001
Инвестиции в повишаване на безопасността при работа в "Екострой" АД BG051PO001-2.3.02-0300-C0001
Облачни Решения за Малкия Бизнес (Small Business Cloud Solutions - SBCS) BG161PO003-1.1.05-0089-C0001
"Устойчивост и конкурентност вследствие развитието на човешките ресурси" BG051PO001-2.1.16-0021-C0001
"Инвестиции в повишаване на компетенциите на служителите в Орион - 94 BG051PO001-2.1.16-0042-C0001
"Инвестиция в хората за просперитет и развитие" BG051PO001-2.1.16-0051-C0001
"Обучение на персонала на "Юсис" ООД - инвестиции във Вашата сигурност" BG051PO001-2.1.16-0061-C0001
По-добра производителност и адаптивност за европейско бъдеще BG051PO001-2.1.16-0086-C0001
Инвестиции за европейско качество и производителност BG051PO001-2.1.16-0106-C0001
"Инвестиции за развитие чрез обучение на човешките ресурси в Инвестбанк АД" BG051PO001-2.1.16-0124-C0001
Повишаване капацитета на служителите на производителноста на компанията BG051PO001-2.1.16-0160-C0001
Квалифицирани и мотивирани служители - успешен бизнес BG051PO001-2.1.16-0067-C0001
Квалификация на служителите в БРБ Инженеринг ООД, гаранция за устойчива заетост BG051PO001-2.1.16-0146-C0001
Повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на развитие на човешкия капитал в "Интенсо" ЕООД BG051PO001-2.1.16-0064-C0001
Повишаване уменията на заетите лица в здравният сектор за работа с информационно-комуникационни технологии-европейският път към модерно,ефективно и качествено здравеопазване BG051PO001-2.1.16-0161-C0001
С нови умения и желание за работа BG051PO001-1.1.10-0084-C0001
"Подобряване условията на труд за служителите във "ВИКИС ХИДРАВЛИКС" ООД" BG051PO001-2.3.03-1112-C0001
"Инвестиции за по-добри и сигурни условия на труд" BG051PO001-2.3.03-0499-C0001
Персоналът на МБАЛ "Св.Петка" АД гр.Видин с по-добри условия на труд BG051PO001-2.3.03-0092-C0001
"Безопасност на труда в ПЧМВ" BG051PO001-2.3.03-0346-C0001
"Повече безопасност при работа - повече производителност и мотивация" BG051PO001-2.3.03-0348-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз