Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131418803 „Жар" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Акад.Ив.Ев.Гешов 2Е (ул. Гюешево 83), Бизнес център (БЦ) Сердика, сграда 1, полуетаж 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Внедряване в ЖАР ЕООД на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008 01.06.2011 166 783 123 952 47 709 123 952 12,00 Приключен
"Разкриване на нови хоризонти и възможности чрез нови работни места" 11.10.2013 259 446 259 446 0 259 383 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Система по управление на качеството в "ДАКС" ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0066-C0001
“ДА ПОСРЕЩНЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВИЯ СВЯТ” BG161PO001-1.1.01-0120-C0001
Въвеждане на нови електронни услуги и увеличаване обема на настоящите с цел нарастване продажбите на международния пазар BG161PO003-2.1.11-0093-C0001
"Изграждане на центрове за подкрепа на стартиращи предприятия в гр. Кюстендил и гр. Дупница" BG161PO003-2.2.01-0005-C0001
Включващо обучение BG051PO001-4.1.07-0001-C0001
Въвеждане на специализирана софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието BG161PO003-2.1.12-0867-C0001
„Мобилно образование в 3D” BG161PO003-1.1.05-0060-C0001
Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси. BG051PO001-3.1.08-0022-C0001
Откриване на център за творчество и рециклиране-Hand-Land BG051PO001-1.2.03-0787-C0001
"Увеличаване на заетостта сред млади хора до 29 години" BG051PO001-1.1.13-0282-C0001
„Разработване и внедряване на нова иновативна система за отдалечен мониторинг и диагностика на силови трансформатори по акустичен метод и налагането и на пазара” BG161PO003-1.1.07-0419-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз